TV-stipendium

Om du har medverkat i eller om ditt verk har nyttjats i någon annan kanal är än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5 så kan du ansöka om TV-stipendium.

Vad kan jag ansöka för?

Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna utlyser gemensamt ett antal punktstipendier om totalt 79 600 kr. Beloppen varierar och fördelas av en särskild jury. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2015-2017 och avser kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5.

Vem kan ansöka?

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, författare till läromedel och kurslitteratur samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i någon annan än ovan angivna kanaler, är du behörig att ansöka om TV-stipendium.

Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Läromedelsförfattarna.

Ansökan

Ansökningstiden har utgått.

Frågor

Är du författare och översättare, kontakta:

Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14, irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se

Är du författare till läromedel och kurslitteratur, kontakta:

Maria Ljungdahl, 08-440 84 80, maria.ljungdahl@laromedelsforfattarna.se