Kopiering av läromedel

Hur lärare och elever får kopiera, fota, skriva ut, skanna, ladda ner och dela upphovsrättsligt skyddat material regleras i kopieringsavtal.

Kopiering av förlagsutgivna läromedel är endast tillåtet för att komplettera de förlagsutgivna läromedel som lärare och elever normalt använder i undervisningen. Det är inte tillåtet att kopiera för att ersätta eller minska nyanskaffningen av förlagsutgivna läromedel som lärare och elever normalt använder i undervisningen.

Upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access tecknar licenser som reglerar kopieringen av upphovsrättsligt skyddat material för olika utbildningsaktörer. Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner har Skolkopieringsavtal för sina grund- och gymnasieskolor, liksom för yrkeshögskoleutbildning, Komvux och SFI m.fl. utbildningar. Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.

Kopieringsregler för kommunal skola

Kopieringsregler för friskola

Kopieringsregler för universitet och högskola

Kopieringsregler finns även för folkhögskolor, förskolor, studiecirklar, musik- och kulturskolor, komvux och SFI samt yrkeshögskoleutbildning. Bonus Copyright Access beskriver kopieringsreglerna för samtliga dessa aktörer: www.bonuscopyright.se/pages/Utbildning

Om man bryter mot kopieringsreglerna

Bonus Copyright Access har som uppgift att informera om kopieringsregler och upphovsrätt och att kontrollera att reglerna i kopieringsavtalen följs. Tillsynen sker exempelvis genom besök på skolor. Då jämförs bland annat hur mycket som faktiskt kopierats med den avtalade kopieringsmängden. Avvikelser påpekas och leder vid överträdelse till krav på skadestånd eller krav på att rättigheterna klareras direkt med enskilda rättighetshavare.