Hantering av kopieringsersättning

I Sverige gäller fr.o.m. 1 januari 2017 ny lagstiftning som bland annat innebär kontroll och granskning av hur vi använder upphovsrättsmedel. Det är en lagstiftning som gäller för alla EU-länder och den är baserad på ett EU-direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Upphovsrättsintäkter som inkommer till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund eller till förbundets servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB ska fördelas ut till enskilda upphovspersoner som är läromedelsförfattare.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är huvudorganisation för läromedelsförfattare i Sverige. Förbundet ska ge dessa upphovspersoner möjlighet att erhålla författarstipendium.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har fullmakt att ingå avtal om användning av medlemmarnas offentliggjorda verk eller närstående rättigheter. Denna fullmakt omfattar även rätt att ingå avtal om inkassering och fördelning av ersättningar i avtalslicens-sammanhang enligt upphovsrättslagen. Rättigheter kan även i konkreta licensierings-situationer upplåtas till en kollektiv rättighetsförvaltningsorganisation, en så kallad collecting society.