Andras kopieringsstipendier

Ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk, såväl text som illustration och grafik hanteras av nedanstående organisationer.

Kopiering ur litterära verk

Är du författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – eller författare och översättare av utgivna dramatiska verk, som kan ha kopierats i undervisningsverksamhet vid universitet, högskola eller skola i Sverige, kan du söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Läs mer på Sveriges Författarförbunds webbplats (öppnas i nytt fönster)

Ersättning för illustrationer och grafik

Är du illustratör eller grafisk formgivare och har verk som är publicerade i Sverige kan du söka kopieringsersättning hos Svenska Tecknare. Läs mer på Svenska Tecknares webbplats (öppnas i nytt fönster)