Läromedelsförfattarnas pris

Läromedelsförfattarna delar varje år ut pris till läromedelsförfattare för att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel.

Med vårt läromedelsförfattarpris vill vi uppmärksamma läromedlens roll i utbildningssystemet. Vi vill premiera gott författarskap och stärka läromedelsförfattarnas ställning som viktiga kulturbärare.

Just nu arbetar vi fram riktlinjer för priset 2020. Mer information kommer längre fram.