Rekommendationer, ersättningar

För att ge vägledning i vissa frågor och i syfte att klargöra förbundets ståndpunkt har Läromedelsförfattarna antagit nedan angivna rekommendationer och principdeklarationer gällande ersättningar, avtal.

  • Rekommendation angående ersättning för medverkan i radio- och tv-sändning
  • Rekommendation angående engångsersättning
  • Rekommendation angående hävning av förlagsavtal
  • Rekommendation angående ersättning vid uppdrag, medverkan vid studiedagar och liknande
  • Rekommendation angående förhandsavtal/etappöverenskommelse mellan förlag och författare
  • Rekommendation angående betalning för extramaterial på webben som kompletterar ett tryckt läromedel
  • Principdeklaration angående utbetalda förskott till författare
  • Principdeklaration angående tidigare utbetald royaltyersättning
  • Avtalsmall för utgivning av tryckta läromedel
  • Avtalsmall för digitalt tillgängliggörande