Avtal och mallar

Oavsett vad du skriver och var du vill bli publicerad är det viktigt att i samarbetet med andra ha klarhet i vad som ska gälla mellan er. I det avseendet är avtal ovärderligt.

Här nedan kan du hämta några av Läromedelsförfattarnas avtalsmallar. Olika publiceringar kräver nämligen olika villkor. 

Läromedelsförfattarnas avtalsmallar

Avtalsmall mellan författare och förlag gällande digitalt tillgängliggörande (januari 2019, pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtalsmall mellan författare och förlag gällande utgivning av tryckta läromedel (januari 2019, pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtalsmall mellan författare och förlag gällande e-boksförsäljning, januari 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtalsmall mellan författare och förlag engelsk, januari 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtalsmall mellan författare och förlag gällande utlandslicensiering, januari 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtalsmall mellan författare och förlag gällande print on demand-utgivning, januari 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Låt Läromedelsförfattarna granska ditt avtal

Juridikens terminologi och avtalskonstruktioner är sällan lättbegripliga, inte ens för vana läromedelsförfattare. Som medlem i Läromedelsförfattarna vill vi att du skickar avtalet till oss så tar vi kontakt med dig och ger dig råd om eventuella ofördelaktiga villkor och förslag till förändringar.

Om du står inför ditt första avtal och ännu inte blivit medlem hos oss kan vi bistå dig med att granska avtalsförslaget och ge synpunkter.

Många författare skickar sina avtal till oss. Det gagnar dig som enskild författare men också författarna som kollektiv eftersom vi på förbundet får en bättre insyn i de förhållanden som råder och kan på så sätt bättre arbeta för att förlagen uppställer bättre villkor.

När du själv vill göra förändringar i ditt avtal ska du stryka det villkor du inte godtar och sedan signera i marginalen.

Det går bra att e-posta ditt avtal till radgivning@laromedelsforfattarna.se eller att skicka in en kopia på avtalet till Läromedelsförfattarna, Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm.