Styrelse

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse som väljs av medlemmarna vid förbundets stämma. Nuvarande styrelse är vald för perioden 2019-2021.

Ordförande

 

Per Kornhall, Uppsala

per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Fil.dr. leg. gymnasielärare, fristående skolexpert och författare, fd. universitetslektor, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolstrateg. Är svensk representant i EU- kommissionens nätverk av oberoende skolexperter samt sitter i redaktionskommittén the European Toolkit for Schools.

Vice ordförande

Pia Cederholm, Rimbo

piacederholm@telia.com

Leg. ämneslärare, fil.kand. i pedagogik, fil.mag. i utbildningsvetenskap, doktorand i didaktik och lärarutbildare vid Uppsala universitet. Har skrivit läromedel i svenska för gymnasiet. Medlem sedan 2007.

Ledamöter

Britt-Marie Lidesten, Uppsala

britt-marie.Lidesten@bioresurs.uu.se

Tidigare gymnasielärare och föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet, med uppdrag att ge stöd och inspiration till lärare i biologi/NO – från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Skriver läromedel inom biologi för grundskola och gymnasium.

Anders Pihlsgård, Floda/Lerum

anders.pihlsgard@gmail.com

Civilekonom, tidigare gymnasielärare i ekonomiska ämnen, utbildningskonsult och lärare på uppdrag och på YRGO Göteborgs stads yrkesutbildning. Läromedelsförfattare i ekonomiska ämnen och handelsämnen sedan 30 år.

Annika Staaf, Malmö

annika.staaf@mau.se

Jur.kand., fil.dr, docent i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap, undervisar i flera juridiska ämnen – företrädesvis med förvaltningsrättslig inriktning. Annika är aktiv läromedelsförfattare med flertalet böcker inom juridiska ämnesfält riktade mot professionsutbildningar inom universitets- och högskolesektorn såsom till exempel kurslitteratur i förvaltningsrätt, kommunalrätt, mänskliga rättigheter, socialrätt och kriminalvård.

Lena Wennberg Trolleberg, Columbus/Indiana, Södertälje

lena.trolleberg@gmail.com

Leg. ämneslärare i engelska/franska med erfarenhet från grundskola - förstelärare i moderna språk på högstadiet, komvux - ämneslärare samt samordnare på grundläggande vuxenutbildning, och gymnasium. Medlem sedan 2002.

Christina Öberg, Örebro/Linköping

christina.j.e.oberg@gmail.com

Professor, Tekn-dr, Ek mag. Professor vid Örebro och Karlstad universitet samt associerad till Forskningsinstitutet Ratio och Leeds Universitet. Styrelseledamot, förutom i Läromedelsförfattarna, i Nordisk Företagsekonomisk Förening, Centrum för Tjänsteforskning, två privatägda aktiebolag samt ingår i ledningsgruppen för forskarskolan MIT. Skriver läromedel för gymnasium och högskola nationellt och internationellt i marknadsföring och ekonomistyrningx