Styrelse

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse på åtta personer inklusive ordförande och vice ordförande, som väljs av medlemmarna vid förbundets stämma. Stämman är förbundets högsta beslutande organ och styrelsen verkställer det förbundets stämma beslutat.

Förbundsordförande

 

Per Kornhall, Uppsala

Fil.dr, fristående skolexpert och författare. F.d. universitetslektor, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolstrateg. Medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola. Svensk representant i EU-kommissionens nätverk av oberoende skolexperter

Vice ordförande

Pia Cederholm, Rimbo

Skriver läromedel i svenska för gymnasiet. Andra uppdrag: Verksam som ämneslärare på Rodengymnasiet i Norrtälje. Kulturskribent, bloggare på webbsidan piacederholm.com.

Ledamot

Dan Andersson, Aplared

Skriver läromedel i idrott och hälsa samt idrottsmedicin. Andra uppdrag: Universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Arbetar vid Högskolan i Borås.

Ledamot

Britt-Marie Lidesten, Uppsala

Tidigare gymnasielärare, numera föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet, med uppdrag att ge stöd och inspiration till lärare i biologi/NO – från förskola till  gymnasieskola/vuxenutbildning.

Ledamot

Anders Pihlsgård, Floda/Lerum

Civilekonom, tidigare gymnasielärare i ekonomiska ämnen, utbildningskonsult och lärare på uppdrag och på YRGO Göteborgs stads yrkesutbildning. Läromedelsförfattare i ekonomiska ämnen och handelsämnen sedan 30 år.

Ledamot

Annika Staaf, Malmö

Jur.kand., fil.dr, docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap
Undervisar i flera juridiska ämnen – företrädesvis med förvaltningsrättslig inriktning.

Ledamot

Lena Wennberg Trolleberg, Luleå

Skriver läromedel i franska och engelska.  Andra uppdrag: Förstelärare på Stadsöskolan (7-9) i Gammelstad.

Ledamot

Christina Öberg, Örebro/Linköping

Ekonomie magister, teknologie doktor och professor i marknadsföring vid Örebro universitet, samt associerad till Ratio forskningsinstitut.