Styrelse

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse som väljs av medlemmarna vid förbundets stämma. Nuvarande styrelse är vald för perioden 2019-2021.

Ordförande

 

Per Kornhall, Uppsala

per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Fil.dr, fristående skolexpert och författare. F.d. universitetslektor, undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolstrateg. Medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola. Svensk representant i EU-kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.

Vice ordförande

Pia Cederholm, Rimbo

piacederholm@telia.com

Ämneslärare, kulturskribent, fil.mag. i utbildningsvetenskap, doktorand i didaktik vid Uppsala universitet. Har skrivit läromedel i svenska för gymnasiet. Andra uppdrag: anpassar pedagogiskt material åt Forum för levande historia.

Ledamöter

Britt-Marie Lidesten, Uppsala

britt-marie.Lidesten@bioresurs.uu.se

Tidigare gymnasielärare, numera föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet, med uppdrag att ge stöd och inspiration till lärare i biologi/NO – från förskola till  gymnasieskola/vuxenutbildning.

Anders Pihlsgård, Floda/Lerum

anders.pihlsgard@gmail.com

Civilekonom, tidigare gymnasielärare i ekonomiska ämnen, utbildningskonsult och lärare på uppdrag och på YRGO Göteborgs stads yrkesutbildning. Läromedelsförfattare i ekonomiska ämnen och handelsämnen sedan 30 år.

Annika Staaf, Malmö

annika.staaf@mau.se

Jur.kand., fil.dr, docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap
Undervisar i flera juridiska ämnen – företrädesvis med förvaltningsrättslig inriktning.

Lena Wennberg Trolleberg, Södertälje

lena.trolleberg@gmail.com

Skriver läromedel i franska och engelska.  Andra uppdrag: Förstelärare på Stadsöskolan (7-9) i Gammelstad.

Christina Öberg, Örebro/Linköping

christina.j.e.oberg@gmail.com

Ekonomie magister, teknologie doktor och professor i marknadsföring vid Örebro universitet, samt associerad till Ratio forskningsinstitut.

Valberedning