Kansli

Läromedelsförfattarnas kansli verkställer de beslut som fattas av stämma och styrelse. Vi som arbetar på kansliet är förbundsdirektör/vd, ekonom, informatör/webbredaktör/redaktör, förbundsjurist, kommunikatör och handläggare.

Förbundsdirektör/vd

Frida Engman

Ansvarig för verksamhet, personal samt ekonomi.

Ekonom

Per Solnes

Frågor rörande förbundets ekonomi.

Informatör/webbredaktör

Anita Hyttinen

Ansvarig för Läromedelsförfattarnas externa och interna informationsmaterial samt förbundets webbplats. Redaktör för förbundets tidskrift Manus. Administrerar förbundets läromedelsförfattarpriser.

Förbundsjurist

 

Johan Ingildsen-Olsson

Bemannar den juridiska rådgivningen, bevakar upphovsrätten och förhandlar. Frågor besvaras på e-postadress radgivning@laromedelsforfattarna.se

Kommunikatör

Embla Jernstig

Frågor rörande förbundets sociala mediekanaler.
Frågor rörande medlemsaktiviteter såsom författarkvällar, föreläsningar och konferenser.

Handläggare

Maria Ljungdahl

Frågor rörande Läromedelsförfattarnas medlemsregister, kurser, lokala arrangemang och författarstipendium och vistelsestipendium.

Förbundssekreterare

Christina Laurin

Frågor rörande medlemsregistret, författarstipendium.