Vilka vi är

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse. Verksamheten planeras och utförs från vårt kansli.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse som valdes av medlemmarna vid stämman 2021.

Vi i styrelsen

Valberedning

Utöver styrelsen har medlemmarna valt följande valberedning vid stämman 2021: Karin Smed-Gerdin (sammankallande), Lena Hultgren och Ludvig Myrenberg. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Skriv till  karin.smedgerdin@gmail.com eller till adm@laromedelsforfattarna.se

Föreningsrevisorer

Under stämman 2021 valdes Stig Ottosson och Björn Thunberg till föreningsrevisorer. 

Kansli

Kansliet är navet i Läromedelsförfattarnas dagliga verksamhet. Arbetet leds av förbundsdirektör/vd och består av ytterligare fem tjänstemän. Kansliet finns på Drottninggatan 61 i Stockholm.

Vi på kansliet