Vilka vi är

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Läromedelsförfattarna - är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur, i alla ämnen och för alla årskurser. Läromedelsförfattarna är en medlemsorganisation med ca 1600 medlemmar.

Organisationen leds av en förtroendevald styrelse som väljs vid förbundets stämma. Läromedelsförfattarnas kansli består av förbundsdirektör/vd samt fem tjänstemän och är placerat på Drottninggatan 61 i Stockholm.

Läromedelsförfattarnas organisationsnummer är 802007-0333.

Övriga förtroendevalda

Utöver styrelsen utser medlemmarna en valberedning bestående av tre ledamöter samt två föreningsrevisorer.

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB)

LISAB är servicebolag till Läromedelsförfattarna (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund). LISAB bedriver upphovsrättslig verksamhet där läromedelsförfattarnas ekonomiska rättigheter tas tillvara. LISAB träffar avtal bland annat genom den så kallade avtalslicensen i upphovsrättslagen angående kopiering för undervisningsändamål.

LISAB har organisationsnummer 556724-7332 och finns på samma adress som förbundet.