Vilka vi är

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation som leds av en förtroendevald styrelse. Verksamheten planeras och utförs från vårt kansli.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Läromedelsförfattarna leds av en förtroendevald styrelse som valdes av medlemmarna vid stämman 2021.

Vi i styrelsen

Valberedning

Utöver styrelsen har medlemmarna valt följande valberedning vid stämman 2021: Karin Smed-Gerdin (sammankallande), Lena Hultgren och Ludvig Myrenberg. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Skriv till  karin.smedgerdin@gmail.com eller till adm@laromedelsforfattarna.se

Föreningsrevisorer

Under stämman 2021 valdes Stig Ottosson och Björn Thunberg till föreningsrevisorer. 

Kansli

Kansliet är navet i Läromedelsförfattarnas dagliga verksamhet. Arbetet leds av förbundsdirektör/vd och består av ytterligare fem tjänstemän. Kansliet finns på Drottninggatan 61 i Stockholm.

Vi på kansliet

Vår organisationsstruktur

Läromedelsförfattarna består formellt av en medlemsorganisation och ett aktiebolag.  

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är den medlemsdrivna intresseorganisation där författare till läromedel och kurslitteratur kan bli medlemmar. Förbundet har organisationsnummer 802007-0333.

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) är vårt servicebolag som ägs av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. LISAB administrerar Läromedelsförfattarnas upphovsrättsintäkter och träffar utifrån upphovsrättslagen avtal för kopiering för undervisningsändamål genom avtalslicenser. LISAB har organisationsnummer 556724-7332.