Vikten av kvalitativa läromedel

Den svenska skolan borde vara i världsklass och vi är övertygade om att professionellt utarbetade läromedel fyller en mycket viktig funktion, såväl inom grundutbildningen som inom högre utbildning. Vi arbetar för att läromedel i alla former ska ses som den resurs de faktiskt är. Det är en fråga om såväl kunskapsresultat som likvärdighet.

Läromedelsförfattarna menar att det borde vara en självklarhet att elever och lärare har tillgång till såväl läromedel som lärarhandledningar, men vi vet att det råder en alarmerande brist på likvärdighet när det gäller läromedel. Alldeles för många lärare tvingas använda sin dyrbara tid vid kopieringsmaskinen och alldeles för många elever får klara sig med kopierade lösblad eller gamla böcker.

Statistik över läromedelsinköp

Den bristande likvärdigheten visar sig med all önskvärd tydlighet i branschorganisationen Läromedelsföretagens statistik för läromedelsinköp i kommunala grundskolor. 2017 köpte Kungälvs kommun läromedel för 116 kronor per elev. Samma år köpte Kungsör läromedel till kommunens skolor för 2 269 kronor. Läromedelsföretagens läromedelskarta visar den senaste statistiken kring kommuners inköp av läromedel till grundskolan.

Förklaring till brist på kvalitativa läromedel

En förklaring till den rådande bristen på tillgång till kvalitativa läromedel handlar om att kommuner har utrustat skolor med datorer, läsplattor och annan hårdvara, men inte prioriterat att fylla dem med ett kvalitativt innehåll som främjar lärande. Läromedelsförfattarna håller med dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin när han sa: "Det har varit alldeles för mycket fokus på själva datorerna. Skolorna måste även satsa på lärare och läromedel, annars kan digitaliseringen slå fel. Det måste finnas läromedel i skolorna vare sig det är i datorerna eller i vanlig traditionell bokform". www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen-1

Resultat av brist på läromedel

Flera forskare har uttalat sig om vad bristen på läromedel resulterar i. En av dem är Tim Oates, bedömningsforskare vid Cambridge Assessment. Han menar att bra läroböcker behövs för att kunna bedriva en kvalitativ och likvärdig undervisning. Oates kom med rapporten "Why textbooks count" 2014 efter att Storbritanniens skolminister, Nick Gibb, gett honom uppdraget att utreda varför elever i Storbritannien halkat efter kunskapsmässigt. 

Driver frågan om vikten av kvalitativa läromedel

Läromedelsförfattarna arbetar aktivt med påverkansarbete, i olika kanaler och på olika arenor, för att driva frågan om vikten av kvalitativa läromedel.

Läs gärna mer om vårt påverkansarbete.