Här har mattelektionerna stöd i forskningen

På Hällberga skola i Eskilstuna står lärarens roll i centrum på mattelektionerna. Här används nämligen läromedlet "Rik matematik", framtaget av forskare på Mälardalens högskola.

Läromedlet ger läraren en mer aktiv roll i undervisningen och ska höja kunskapsnivån bland eleverna.
– Det handlar i grund och botten om att förbättra förutsättningarna för lärarna att bedriva rik matteundervisning, berättar Manuel Tenser som är en av författarna i projektet och tidigare en av de lärare som provade på konceptet redan 2016.

Positivt resultat

Enligt Manuel är majoriteten av de skolor som använt materialet väldigt nöjda och tycker sig se att eleverna tar till sig kunskapen. Men än så länge är det för tidigt att se övergripande resultat.

– Eleverna är deltagande och tar ansvar för sin undervisning. Bildspelet ger lärandet en extra dimension och tillsammans med gemensamma diskussioner bidrar det till ökad förståelse hos eleverna. Vi ser att det fastnar och förhoppningsvis kommer framtida mätningar att visa detsamma.

Petra Karltorp, lärare på Hällberga skola, använder läromedlet i undervisningen idag. Även hon är positivt inställd.

– Om jag jämför med grupper där jag haft klassisk undervisning, ser jag att den här gruppen är bättre på att diskutera och förklara saker. De har en annan förståelse för vad de gör och varför.

Baserat på forskning

Läromedlet utgår från forskning kring läromedel, klassrumsundervisning och elevers lärande. Det innehåller en utförlig lärarhandledning och fokuserar på lärarledd undervisning med bildspel.

– Elever kan inte räkna tyst i boken och ta till sig all kunskap på egen hand. Vi har sett gång på gång att det inte fungerar, säger Manuel Tenser.

Det faktum att läromedlet är forskningsbaserat känns enligt Petra Karltorp tryggt.

– Ett läromedels främsta uppgift är att ge en grundläggande förståelse för vad man gör, vilket Rik matematik gör. Jag är påläst inför lektionerna och kan lägga fokus på att inspirera eleverna till att tycka det är roligt med matematik.

Vill nå fler

Även om läromedlet främst mötts av positiva reaktioner, finns det de som är skeptiska.

– Vissa upplever det som väldigt styrt, men det är bara ett lektionsförslag. Du måste självklart anpassa det efter just din grupp, förklarar Manuel Tenser.

Än så länge används läromedlet på ett tjugotal skolor, men Manuel menar att målet är att nå ut till betydligt fler.

– Vi behöver nå beslutsfattarna. De måste förstå att Sverige behöver byta till en annan typ av matematikundervisning.

Vad Manuel vet finns det i nuläget ingen konkret plan på att ta fram liknande läromedel för andra ämnen, men han hoppas att det kommer i framtiden.

– Läromedel fyller en oerhört viktig roll, oavsett ämne.

Embla Jernstig, kommunikatör

Fakta: Rik matematik

  • "Rik matematik" är ett forsknings­baserat läromedel som tagits fram inom projektet Framtidens Läromedel. Fokus ligger på lärarnas förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i klassrummet.
  • Varje lektion är uppbyggd utifrån samma struktur vilket bidrar till en tydligare inlärnings­metod. Syftet är att ge läraren en mer aktiv roll i undervisningen.
  • Läromedlet är framtaget av forskare på Mälardalens högskola, i nära samarbete med lärare. Projektansvarig är matematikprofessorn Andreas Ryve. Läs mer här: www.rikmatematik.se/

Artikeln är tidigare publicerad i Manus, nr 1, 2020

 

"Matte ser mycket svårare ut än det är"

Penny och Melker går i klass 2A på Hällberga­skolan och har Petra Karltorp som mattelärare. De har använt läromedlet "Rik matematik" sedan de började ettan.