Synnöve Carlsson: Viktigt med ett bra samarbete med förlaget

Läromedelsförfattaren Synnöve Carlsson är uppväxt i Hudiksvall och flyttade ner till Uppsala när hon började läsa på ämneslärarlinjen i ämnena matematik, kemi och biologi. Hon har arbetat som lärare i cirka 25 år, och nu har hon en adjungerad adjunkttjänst på lärarutbildningen i Uppsala där hon undervisar blivande lågstadielärare i matematik och matematikdidaktik.

Varför började du skriva läromedel? Och vilka förlag skriver du för?

– Efter några år som lärare kände jag att jag skulle vilja bli riktigt bra på något av mina undervisningsämnen. Mer eller mindre av en slump blev jag ämnesansvarig för matematiken på skolan och därför blev det just matematik som jag satsade lite extra på. I och med det blev jag mycket aktiv i SMaL, Sveriges matematiklärarförening.

– Det ledde till att jag blev uppringd av Lena Torbjörnson, då redaktör på Bonnier Utbildning som senare blev Sanoma Utbildning. Hon ville göra ett studiebesök hos mig på Ärentunaskolan. Det här var i slutet av 90-talet och Lpo 94 var på gång att implementeras med allt vad det innebar av målstyrning och nytt betygsystem. Bonnier Utbildning var ett nytt förlag och ville ge ut en ny läromedelsserie i matematik för åk 7–9, så de var på jakt efter författare.

– Efter studiebesöket fick jag frågan om jag ville planera och skriva en läromedelsserie i matematik för åk 7–9. Jag blev naturligtvis lite förvånad, eftersom jag då inte hade planer på att skriva läromedel. Naturligtvis tackade jag ja. Jag insåg att jag aldrig kommer att få ett sådant erbjudande igen.

Vilka goda råd skulle du vilja ge till en som funderar på att skriva läromedel?

– Om du får möjligheten att skriva läromedel så tacka ja och ge det en ärlig chans. Du måste dock inse att det tar oerhört mycket tid att skriva och vara beredd att ändra och skriva om många gånger innan du själv och redaktörerna är nöjda. Det är mycket viktigt med ett bra samarbete med förlaget.

Vad tror du om framtiden för läromedel?

– Det är glädjande att synen på läromedel har ändrats. Tidigare var idealet att läraren skulle klara sig utan läromedel, läromedlet ansågs styra undervisningen för mycket och att det ledde till att blev mycket tyst räkning. Nu är det en mer nyanserad debatt där man inser nödvändigheten av att ha ett pedagogiskt strukturerat material.

– Naturligtvis är det läraren som ska styra undervisningen men hon eller han kan få stöd i ett material som förhoppningsvis kan användas flexibelt. I och med den ökande lärarbristen så kommer det att vara än mer viktigt med bra läromedel som stöd till läraren. Orosmolnet är väl att många kommuner tvingas spara och att det blir mindre pengar som avsätts till läromedel.

Det här är ett utdrag ur medlemsporträttet i nästa nummer av Manus (nr 1) som kommer ut den 16 mars. Där kan du läsa hela intervjun med Synnöve.