Tidskriften Manus

Läromedelsförfattarnas medlemstidskrift Manus innehåller artiklar och information i ämnen aktuella för läromedelsförfattare. Medlemmar får Manus som medlemsförmån, men det går också att prenumerera på tidskriften.

Manus läses av läromedelsförfattare, förlag, organisationer och myndigheter med koppling till läromedel, skola och utbildning samt av politiker inom utbildningsområdet.

Prenumeration

Vill du prenumerera på Manus? Skriv till Manus redaktion: anita.hyttinen@laromedelsforfattarna.se.
Ange ditt för- och efternamn, den adress dit vill att tidskriften ska skickas samt faktureringsuppgifter.
Prenumeration: 200 kr/år.
Upplaga 2020: 1 900 ex.

Utgivning

Manus utkommer med fyra nummer per år (12-16 sidor).
2020: 16 mars, 13 juni, 19 september och 12 december.

Kontakt

Ansvarig utgivare: Per Kornhall
Redaktör:
Anita Hyttinen
Redaktionsråd: Dan Andersson, Pia Cederholm, Per Kornhall

Har du synpunkter på innehållet eller idéer på vad vi ska ta upp i Manus? E-posta till Manus redaktion: anita.hyttinen@laromedelsforfattarna.se