Tidskriften Manus

Fyra gånger om året kommer vår medlemstidskrift Manus ut. Den innehåller artiklar och information för författare som skriver läromedel och kurslitteratur – allt från författarskap, branschen för läromedel och kurslitteratur, juridisk information och andra aktuella ämnen. Medlemmar får Manus som medlemsförmån.

Manus läses av läromedelsförfattare, förlag, organisationer och myndigheter med koppling till läromedel, skola och utbildning samt av politiker inom utbildningsområdet.

Kontakt

Ansvarig utgivare: Per Kornhall
Redaktör:
Anita Hyttinen
Redaktionsråd:  Per Kornhall, Pia Cederholm, Anita Hyttinen, Embla Jernstig

Manus redaktion tar gärna emot tips, idéer och synpunkter på innehåll, skriv till anita.hyttinen@laromedelsforfattarna.se

Utgivning

Utgivningsdatum för år 2020 är: 16 mars, 13 juni, 19 september och 12 december.

Upplaga 2020: 1 900 ex.

Prenumeration

Medlemmar får Manus som en medlemsförmån. Är du inte medlem, men vill prenumerera på Manus är du välkommen att skriva till redaktionen på anita.hyttinen@laromedelsforfattarna.se.
Ange ditt för- och efternamn, den adress dit vill att tidskriften ska skickas samt faktureringsuppgifter.
Prenumeration: 200 kr/år.