Påverkansarbete

Läromedelsförfattarna brinner för läromedel. Den svenska skolan borde vara i världsklass, men resultat från PISA och andra undersökningar visar att så inte är fallet. Läromedelsförfattarna är övertygad om att professionellt utarbetat läromedel behövs för att vända utvecklingen.

Likvärdig tillgång till kvalitativa läromedel

Vi vill att skolor inte bara köper in datorer och läsplattor till eleverna, utan också ser till att fylla dem med ett innehåll som främjar lärande. Vi vill att lärare ges relevanta redskap för att kunna bedriva sin undervisning. 

Läromedelsförfattarnas påverkansarbete belyser den viktiga frågan om likvärdig tillgång till kvalitativa läromedel. Detta gör vi genom olika kanaler och på olika arenor. Vi uppvaktar politiker, är aktiva på Almedalen och lyfter våra frågor på mässor där lärare och huvudmän är huvudsaklig målgrupp.

Skydd av upphovspersoners verk

Ett annat centralt område som Läromedelsförfattarna bevakar är upphovsrätten. För att upprätthålla en modern upphovsrättslagstiftning, vars viktigaste uppgift är att skydda upphovspersonernas verk och alster, krävs samverkan såväl nationellt som internationellt. Vi är aktiva som remissinstans och har kommit med flera yttranden på såväl nationell nivå som på EU-nivå.

Tillgång till läromedel och värnandet av upphovsrätten mynnar gemensamt ut i frågan om kopiering. Läromedelsförfattarna upplever att det finns en utbredd okunskap kring vad som är tillåtet när det gäller kopiering av läromedel. Vi ser också att oerhört många lärare tvingas kopiera olagligt eftersom de inte får tillåtelse att köpa in läromedel till sina elever. Detta menar vi är en mycket allvarlig situation vars enda lösning är att läromedelsinköp prioriteras.

I vänstermenyn kan du ta del av våra senaste remissyttranden och läsa mer om vårt påverkansarbete på olika arenor.