Läromedel

Läromedelsförfattarna definierar läromedel som ett pedagogiskt genomtänkt, utprövat och utvärderat "medel" som gör det goda lärandet möjligt.

Läromedel följer läroplan, kurs- och ämnesplan för skola och gymnasium samt komvux. Läromedel är även kurslitteratur för den kurs eller det program som ska läsas på högskolan och/eller universitetet.

Ett läromedel är oftast en traditionell lärobok, kursbok – men kan till exempel även vara en medicinsk uppslagsbok på 1 000 sidor, ett engelskt sångmaterial med läromedelstext kompletterat med en handdocka, en digital fil som ljudstöd i fysik eller en on line-baserad digital övningsbok i franska.

Vad är inte ett läromedel?

Läromedelsförfattarna menar att en dator, en mobiltelefon eller en läsplatta inte faller in i definitionen av vad ett läromedel är, utan bör ses som ett verktyg eller redskap i undervisningen. Däremot kan både datorer, mobiltelefoner och läsplattor fyllas med läromedel – det vill säga med ett pedagogiskt innehåll – som gör det goda lärandet möjligt.