Pia Cederholm

Titel: Vice ordförande

Författare av läromedel i svenska för gymnasiet. Vice ordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2016. Ingår i arbetsutskottet, ordförande i stipendienämnden. Ingår i prisjuryn och redaktionsrådet för Manus.

Foto: Kajsa Göransson

Doktorand i didaktik och lärarutbildare vid Uppsala universitet. Leg. ämneslärare, fil.kand. i pedagogik, fil.mag. i utbildnings­vetenskap.