Conny Welén

Titel: Styrelseledamot

Författare av läromedel i matematik för mellanstadiet och högstadiet. Styrelseledamot sedan 2021. Ingår i juridikgruppen.

Foto: Kajsa Göransson

Enhetschef Utbildning IT i Nyköpings kommun. F.d. IKT-strateg för utbildningsverksamheten, tidigare förlagsredaktör samt utbildad högstadielärare i matematik och naturvetenskap.