Läromedel

Den svenska skolan borde vara i världsklass och vi är övertygade om att professionellt utarbetade läromedel fyller en mycket viktig funktion, såväl inom grundutbildningen som inom högre utbildning. Vi arbetar för att läromedel i alla former ska ses som den resurs de faktiskt är. Det är en fråga om såväl kunskapsresultat som likvärdighet.

Vad är ett läromedel?

Med läromedel menar vi tryckta eller digitala verk skapade för undervisningsändamål som täcker väsentliga delar av mål i läroplaner, kursplaner eller som finns angivna som kurslitteratur.

Vad är inte ett läromedel?

Läromedelsförfattarna menar att en dator, en mobiltelefon eller en läsplatta inte faller in i definitionen av vad ett läromedel är, utan bör ses som ett verktyg eller redskap i undervisningen. Däremot kan både datorer, mobiltelefoner och läsplattor fyllas med läromedel.

Vikten av läromedel

Läromedelsförfattarna menar att det borde vara en självklarhet att elever och lärare har tillgång till såväl läromedel som lärarhandledningar, men vi vet att det råder en alarmerande brist på likvärdighet när det gäller läromedel. Alldeles för många lärare tvingas använda sin tid vid kopieringsmaskinen och alldeles för många elever får klara sig med kopierade lösblad eller gamla böcker.

En förklaring till den rådande bristen på tillgång till kvalitativa läromedel handlar om att kommuner har utrustat skolor med datorer, läsplattor och annan hårdvara, men inte prioriterat att fylla dem med ett kvalitativt innehåll som främjar lärande.

Resultat av brist på läromedel

Flera forskare har uttalat sig om vad bristen på läromedel resulterar i. En av dem är Tim Oates, bedömningsforskare vid Cambridge Assessment. Han menar att bra läroböcker behövs för att kunna bedriva en kvalitativ och likvärdig undervisning. Oates kom med rapporten "Why textbooks count" 2014 efter att Storbritanniens skolminister, Nick Gibb, gett honom uppdraget att utreda varför elever i Storbritannien halkat efter kunskapsmässigt. 

Läromedelsförfattarna arbetar aktivt med påverkansarbete, i olika kanaler och på olika arenor, för att driva frågan om vikten av kvalitativa läromedel.

Läs gärna mer om vårt påverkansarbete.