Medlems­undersökning

Under våren 2021 genomförde vi en medlemsundersökning med hjälp av undersökningsföretaget Novus. Vi ville ta reda på hur våra medlemmar ser på vår verksamhet, kommunikation och våra framtida prioriteringar.

Undersökningen gjordes genom en webbaserad enkät som skickades ut via mejl till våra medlemmar. Drygt 550 svarade vilket motsvarar ca 34 procent av medlemskåren.

Resultat

En av frågeställningarna rörde vilka de största fördelarna med ett medlemskap är. Resultatet av undersökningen visar att tre områden utmärker sig: Att vi bevakar författares intressen är den enskilt största fördelen, tätt följt av att man som medlem bidrar till att stärka författarkollektivet. Därefter kommer de författarfackliga frågorna genom den juridiska rådgivningen.

Vi frågade även vad man som medlem önskar att vi använder våra rättighetsintäkter till. Svaren visar att 43 procent vill se fler och andra typer av stipendier, 32 procent önskar mer påverkansarbete och cirka 20 procent svarar att ytterligare kurser och träffar vore uppskattat, likaså mer rådgivning och författarfackligt arbete. Det är även många som vill se en fördjupad forskningssatsning, och ytterligare en stuga eller lägenhet för uthyrning.

Många tog sig tid att skriva frisvar, vilket är väldigt glädjande. De är värdefulla i vårt fortsatta arbete med att utveckla förbundet och verksamheten utifrån medlemmarnas önskemål och behov.

När det gäller frågor om vad man vill att vi ska erbjuda i framtiden tog många upp frågan om förlag och om fler möten mellan författare. Likaså ser man gärna att vi fortsätter att arbete för elevernas rätt till läromedel.

Sammantaget visar undersökningen att vi har en engagerad och mycket nöjd medlemskår som ger sitt stöd för den verksamhet vi bedriver.

Stort tack för alla svar!