Förbundsstämmor

Läromedelsförfattarna arrangerar vart annat år en stämma för sina medlemmar. Däremellan kan en extra förbundsstämma hållas.

Extra förbundsstämma 25 april 2020

Läromedelsförfattarna håller en extra förbundsstämma under eftermiddagen den 25 april, i Stockholm.

Styrelsen kallar till extra stämma för att fatta beslut om eventuella förändringar i principer för fördelning av kopieringsersättningen (nuvarande stipendium). Styrelsen föreslår också en stadgeändring som innebär en återgång till stämma varje år.

I samband med stämman får vi chansen att lyssna till Lucy Crehan, lärare, forskare, författare till boken "Cleverlands – vad skapar utbildning i världsklass?" och internationellt anlitad rådgivare i utbildningsfrågor.

Mer information och kallelse till extrastämman kommer längre fram. Varmt välkommen!

Stämmohandlingar 2019

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018, lågupplöst (pdf 34,8 mb, öppnas i nytt fönster)

Vill du ha handlingar för tidigare år, eller protokoll från stämman, kontakta kansliet: adm@laromedelsforfattarna.se.