Förbundsstämmor

Läromedelsförfattarna arrangerar vart annat år en stämma för sina medlemmar. Däremellan kan en extra förbundsstämma hållas.

Extra förbundsstämman skjuts upp

Styrelsen har med anledning av det nya coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp den extrastämma som skulle ha ägt rum den 25 april. En kallelse till en ny extrastämma kommer att skickas ut till samtliga medlemmar när det är lämpligt att samla många människor igen.

Som du kunnat läsa om i senaste numret av Manus (nr 1, 2020) är det två frågor som styrelsen vill lyfta under en extrastämma. Den första är en stadgeändring som innebär en återgång till stämma varje år. Detta vill styrelsen göra för att öka möjligheterna för medlemmar att påverka verksamheten, och för att det är rimligt att styrelse beviljas ansvarsfrihet efter varje verksamhetsår.

Den andra frågan handlar om förändringar i principer för fördelning av kopieringsersättningen. En av våra främsta uppgifter är att hantera och betala ut kopieringsersättning till författare som skriver läromedel och kurslitteratur. I år delade vi ut nära 19 miljoner kronor i kopieringsstipendier. Men styrelsen har identifierat att en alldeles för liten del av kopieringsersättningen når författarkollektivet. Detta innebär att förbundet samlar på sig pengar på ett oförsvarbart sätt.

Hösten 2019 beslutade styrelsen därför att göra en ordentlig översyn av stipendiesystemet. Ett led i det arbetet var att bjuda in samtliga medlemmar till medlemsdialog. Fem fysiska träffar och ett digitalt tillfälle erbjöds. Styrelsen gav även i uppdrag åt två oberoende företag att göra en utvärdering av stipendiesystemet och av de skatterättsliga regler som omgärdar stipendier. Tack till alla de som kom till medlemsdialogen och till alla de som svarat på företagets enkät om stipendiesystemet!

Resultatet av den omfattande utvärderingen gör att vi har kunnat identifiera hur mer pengar ska komma författarna till del och hur detta kan göras på ett så rättvist och transparent sätt som möjligt.

Det är tråkigt att behöva skjuta på extrastämman, men vi bedömer att det är bättre att ta det säkra före det osäkra och därmed minska risken för smittspridning. Vi hoppas på din förståelse och ser fram emot att få välkomna dig till en extrastämma senare under året.

Vänliga hälsningar,
Läromedelsförfattarnas styrelse genom
Per Kornhall
ordförande

Stämmohandlingar 2019

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018, lågupplöst (pdf 34,8 mb, öppnas i nytt fönster)

Vill du ha handlingar för tidigare år, eller protokoll från stämman, kontakta kansliet: adm@laromedelsforfattarna.se.