Styrelsen bjuder in till samtal

Läromedelsförfattarnas styrelse bjuder in till fem medlemsdialoger för att diskutera läromedelsmarknadens framtid, och författarnas roll på sagda marknad.

Den 1 januari 2023 implementerades det så kallade DSM-direktivet i svensk lag. Det innebär flera förändringar i upphovsrättslagen, vilket påverkar dig som läromedelsförfattare. Advokat Thorbjörn Öström har därför, på uppdrag av Läromedelsförfattarna, gjort en marknadsanalys av hur detta påverkar läromedelsmarknaden.

Med anledning av den nya lagstiftningen och analysen bjuder Läromedelsförfattarnas styrelse nu in till medlemsdialoger. Klicka på rätt stad nedan för att anmäla dig.

13 februari – Uppsala

15 februari – Stockholm

23 februari – Göteborg

28 februari – Linköping

1 mars – Lund