Om upphovsrätt och kopiering i skolan

Vi har hjälpt organisationen Bonus Copyright Access att ta fram material som ska underlätta för lärare att första vad de får, och inte får, kopiera.

Vi vet att många lärare står vid skolans kopiatorer dagligen. Vi vet också att många lärare känner att de inte har något annat val än att kopiera, även när de vet att det strider mot lagen.

Visste du till exempel att syftet med kopieringen aldrig får vara att ersätta inköp av läromedel? För att den regeln ska kunna efterlevas måste rätten till läromedel säkras, och det är upp till våra politiker att lösa den ohållbara situation vi nu befinner oss i, där många lärare står helt utan läromedel.

Vi vet också att kopieringsreglerna kan vara svåra att förstå och därför har vi tagit fram ett informationsmaterial som ska göra det enklare att veta vad man får och vad man inte får kopiera.

Sprid gärna materialet till alla lärare och rektorer du känner, så att den här frågan uppmärksammas.