Evenemang

Läromedels­författarnas dag i Almedalen

Den 26 juni är det Läromedelsförfattarnas dag i Almedalen! Precis som tidigare år anordnar vi flera intressanta panelsamtal i vår trädgård på Knägränd 3 i centrala Visby. Välkommen!

AI och upphovsrätt – en omöjlig kombination?

Tid: 12.15-13.00, Lunchwrap serveras från 12.00.

Ett förbehåll som förbjuder användning av författares texter som träningsdata för AI-system. Det var vi först i Sverige med att utfärda och det beskrevs som ett första steg mot en hållbar marknad där skapande och författare skyddas, även i en tid av generativ AI. Har det lyckats?

Som kollektiv förvaltningsorganisation gick Läromedelsförfattarna tidigare i år ut med information om att vi förvaltar text- och datautvinningsrättigheterna för Sveriges läromedels- och kurslitteraturförfattares verk. Ett unikt skydd för kulturskapare och Läromedelsförfattarna var först i Sverige med att utfärda den typen av förbehåll.  

Var det ett första steg mot en hållbar marknad där skapande värderas högt och där författare skyddas, även i en modern värld med generativa AI-system? I det här samtalet följer vi upp vad reaktionerna varit och frågar oss hur vägen framåt ser ut. Kommer AI ta över, eller ser vi människans återkomst i en tid då allt mer blir digitalt? 

Den 1 juli förväntas den nya AI-förordningen från EU att träda i kraft. Hur påverkas svenska författare och kulturskapare av det? Hur ser vi till att Sveriges upphovsrätt står stark och att vi förblir ett land som värnar om kunskap och kultur? 

Medverkande 
Alice Rosenfeldt, jurist, Läromedelsförfattarna 
Josefine Engström, ordförande, Svenska Tecknare 
Marit Woody-Lambin, Operativ chef, Musikförläggarna 
Thorbjörn Östrom, advokat och konsult, KLYS 
Moderator: Frida Engman, förbundsdirektör, Läromedelsförfattarna

Demokrati såklart! Läromedel och undervisningens problematiska självklarheter 

Tid: 14.15-15.00 

Till försvar för demokratin och i kampen mot totalitära krafter hävdar vi samstämmigt kunskap, likvärdighet i skolan och tillgång till adekvata läromedel. Enigheten i hotbild och motgift gör att begreppen får tala för sig själva. Men vad innebär egentligen demokrati och kunskap i skolans sammanhang? 

I dag talar alla om demokrati och kunskapsförmedling som en självklar grund och garant för vårt framtida fria samhälle, i skolpolitiska sammanhang inte minst. Upprop för tillgång till kvalitativa läromedel, ny budget för skolbibliotek och höjda krav på lärarutbildningarnas kvalitet och breddad rekrytering sker under samma paroll om demokrati.

Läroplanen för grundskolan stärker utgångspunkten med formuleringar om inte bara de demokratiska värderingar som skall förmedlas utan även att ”undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer”. Detta innebär att eleverna ska ”utöva inflytande och ta ansvar” samt ges möjlighet att påverka utbildningen.

Men vad rymmer denna självklara värdegrund och hur ska läromedlens roll i den beskrivas? Finns till och med något i själva självklarheten som skymmer sikten? Vilka dimensioner av demokratibegreppets politiska, ekonomiska och sociala aspekter får företräde? Vilken kunskap är egentligen demokratisk och hur blir läromedel i sig demokratiska?  

Medverkande
Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna
David Thurfjell, professor i religionshistoria, Södertörns högskola
Moderator: Anna Jungstrand, professor i sakprosa, Linnéuniversitetet och Humtank
Seminariet arrangeras tillsamman med Humtank.

Säkrat rätten till läromedel? 

Tid: 16.00-16.45 

Den 1 juli träder den nya skollagen i kraft. Syftet är att stärka elevers tillgång till läromedel. Vad innebär lagändringen och hur påverkar den svensk skola? 

Från och med den 1 juli har alla elever enligt skollagen rätt till läromedel av hög kvalitet. Lagändringen innebär en tydlig förbättring och är ett steg på vägen för en likvärdig skola. Men det är först när alla elever har samma förutsättningar som svensk skola blir likvärdig.  

I det här samtalet fördjupar vi oss i den lagändring som Läromedelsförfattarna har jobbat för i flera år. Hur kom den på plats? Hur påverkas lärare, skolor och myndigheter av förändringen och vilka styrmedel behövs för att säkerställa att läromedel av hög kvalitet blir en självklarhet för alla barn och elever, och inte bara något som står i en lag?

Medverkande 
Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna 
Anna Olskog, ordförande, Sveriges Lärare 
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Sveriges Skolledare  
Åsa Westlund, riksdagsledamot och vice ordförande i utbildningsutskottet, Socialdemokraterna 
Embla Persson, ordförande, Sveriges Elevkårer
Moderator: Sharon Jåma.

Påverkan