SETT: Läromedlets roll i läskrisen

Barn läser allt mindre och klyftan mellan de som läser lite, eller inget, och de som läser mycket ökar. Vad behövs för att vända trenden och hur kan läromedel användas för att stötta både elever och lärare i detta? Välkommen på ett panelsamtal med forskare, aktörer inom läsfrämjande och lärare om läromedlets roll i läskrisen.

16 april kl 12.45-13.30
Stockholm
Scen M2, SETT, Kistamässan

Barns minskade läsning lyfts fram som ett hot mot demokratin. Att klyftan mellan de som läser lite eller inget, och de som läser mycket, ökar innebär också att elever får olika förutsättningar för att möta de globala utmaningarna som framtidens samhälle kommer att stå inför. Hur gör vi för att få med alla barn på den stora lässatsningen, även de som motvilligt tragglar sig igenom klassikerna de fått från skolan och som helst av allt vill skippa läsningen. Här menar vi att läromedel spelar en viktig roll i arbetet med att ge alla barn samma förutsättningar, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Medverkande

Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna 
Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare 
Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef för Läsfrämjarinstitutet som driver Läslandet samt ledamot i styrelsen för Statens Kulturråd och tidigare ledamot i Läsrådet. 
Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna 

Samtalet modereras av Embla Jernstig, kommunikations- och påverkansansvarig för Läromedelsförfattarna 

Länk till samtalet på hemsidan för SETT-dagarna (öppnas i nytt fönster)