Läromedlets dag 8 november

8 november kl 00.00-23.59

Sverige, -

Läromedlets dag är en temadag instiftad av Läromedelsförfattarna. Syftet är att lyfta läromedlets betydelse och belysa olikvärdigheten i svensk skola. Gör något extra för läromedlen den 8 november!

Vi vill med den här dagen belysa den situation vi ser idag, där många klassrum står helt utan läromedel. Läromedel är pedagogiska verk skapade för att väcka läsglädje och kunskapstörst hos barn och unga. Bakom verken finns gedigna pedagoger och författare som brinner för att förmedla kunskap till framtidens generation.

Lärare, rektorer, förlag, elever och föräldrar – vi uppmanar alla som på något sätt jobbar med läromedel att göra något extra för läromedlen den 8 november.

Läs mer om Läromedlets dag här