Läromedelsförfattarnas dag i Almedalen

29 juni kl 08.00-20.00

Visby, Knägränd 3

Den 29 juni är det Läromedelsförfattarnas dag i Almedalen! Precis som 2022 anordnar vi flera intressanta panelsamtal i vår trädgård på Knägränd 3 i centrala Visby. Välkommen!

Bild: Läromedelsförfattarnas panelsamtal i Läromedelsförfattarnas hus trädgård under Almedalsveckan 2022, i Visby. Foto Embla Jernstig

12.15-13.00 Utan läromedel ingen läsförmåga

Ungas läsning har minskat dramatiskt under de senaste årtiondena. Det gäller även i skolan där elever läser allt färre faktatexter under skoldagen. Vad betyder det för elevers läsförståelse och även läslust? Vad behöver skolan och politiken göra för att vända trenden?

Sverige är det land i Norden som lägger minst pengar på läromedel, och majoriteten av Sveriges lärare kan inte köpa in de läromedel de behöver.

Medverkande
Frida Engman, förbundsdirektör, Läromedelsförfattarna
Ingela Korsell, författare, Läsrådet
Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges Lärare

9 av 10 lärarstudenter i Sverige ser läromedel som något viktigt i deras kommande yrkesroll, samtidigt tycker bara 18 % att de får tillräcklig undervisning om läromedel i sin utbildning. Varför får framtidens lärare inte lära sig använda deras kanske mest centrala verktyg? Var glappar det?

Sveriges lärarstudenter vittnar om att de inte får tillräcklig undervisning om läromedel i sin utbildning. Det behövs förändring för att nyexaminerade lärare ska känna sig trygga och väl förberedda i klassrummet.

Medverkande
Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna
Jörgen Mattlar, lektor i didaktik verksam inom förskollärar- och ämneslärarprogrammen, Uppsala universitet
Representant, Sveriges Lärarstudenter

16.15-17.00 Kurslitteraturens framtid och studenters läsförmåga

Universitetslärare vittnar om att studenter inte längre förstår den litteratur som ingår i deras utbildning. Kurslitteraturförlag funderar över om de behöver anpassa sin utgivning genom ett enklare språk. Vad händer när studenterna har lägre kunskapsnivå?

Samtidigt hotar den engelskspråkiga litteraturen att äta upp utrymmet för den svenska – men hur ska studenterna kunna ta sig an tung litteratur på engelska om de har svårt att förstå den på svenska?

Medverkande
Joke Palmkvist, Affärsområdeschef högre utbildning, Liber AB
Anna Jungstrand, undervisande universitetslärare
Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna