Läromedelsförfattarna på SETT

19 april 14.30 - 20 april 13.45

Stockholm, Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista. Lokal: A1.

Under SETT- dagarna kommer Läromedelsförfattarna att finnas på plats med två seminarier.

Du som är medlem kan köpa biljett till SETT för halva priset från oss, läser mer här

19 april: Säkra rätten till läromedel

Lärare, elever och vårdnadshavare är alla överens: läromedel är ett måste i skolan. Men endast 14 procent av Sveriges lärare kan köpa in alla läromedel de behöver i sin undervisning.

Nu är det ett och ett halvt år sedan den statliga läromedelsutredningen presenterade sina förslag som skulle kunna säkra rätten till läromedel. Men än har ingenting förändrats. Vad händer – var är lagändringen vi alla väntar på?

Medverkande:

  • Fredrik Malm (L), ordförande utbildningsutskottet
  • Embla Persson, ordförande Sveriges Elevkårer
  • Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna (moderator)

Tid: 14.30-15.15
Lokal: A1

20 april: Finns det plats för den tryckta boken i en digital skolmiljö

Läromedelsutredningen föreslog 2021 att rätten till läromedel ska regleras i lag. Som del i detta framhölls lärobokens särskilda värde; att den tryckta boken fyller en särskild funktion. Nu satsar regeringen stora pengar på tryckta läromedel och pausar digitaliseringsstrategin.

Detta väcker diskussion. Står digitala läromedel och tryckta läroböcker mot varandra? Riskerar vi missa diskussionen om hur läromedel faktiskt används? Ett samtal om samspelet mellan digitala läromedel och analoga böcker i skolans miljö och betydelsen av forskning för att undvika förenklade och ofta polariserade debatter

Medverkande:

  • Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry
  • Gustav Fridolin, tidigare utbildningsminister och statlig utredare Läromedelsutredningen
  • Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna (moderator)

Tid:13.00-13.45
Lokal: A1

Du som är medlem kan köpa biljett SETT biljett för halva priset från oss, läser mer här