Kalendarium

Bokmässan: Samtal med Anna Jungstrand

Fredag den 29 september samtalar Läromedelsförfattarna med sakprosaprofessor Anna Jungstrand på Bokmässan. Kom och lyssna!

29 september kl 11.00-11.25
Göteborg
Bokmässan: Litteraturscenen

Anna Jungstrand, Sveriges första professor i sakprosa

Anna Jungstrand möter Karin W. Tikkanen (Minerva, Författarförbundets sakprosasektion) och Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall i ett samtal om sin egen forskning om sakprosa, samt hur hon som professor kan verka för att stärka sakprosans ställning i Sverige.

Natur & Kulturs professur i sakprosa har inrättats genom ett samarbete mellan Natur & Kultur, Sveriges Författarförbund, Läromedelsförfattarna och Linnéuniversitetet. I anknytning till samtalet kommer Per Almgren, vd på Natur & Kultur, och Piia Posti, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, att ge bakgrunden till satsningen.

Läs mer om Anna Jungstrand och sakprosaprofessuren här

Påverkan