Evenemang

Kurs: Hjärnfokus på läromedel

Vad vet du egentligen om din hjärna och hur du använder den? Har du hjärnfokus när du skriver? Den här kursen ger dig användbara kunskaper om grundläggande principer för hjärnan och lärande, och du kommer få med dig konkreta lärstrategier att använda i ditt författarskap.

15 mars kl 09.00-16.00
Stockholm
Freys hotel, Bryggargatan 12

Foto: Tobias Olsson

Kursen Hjärnfokus på läromedel riktar sig till dig som skriver läromedel eller kurslitteratur, den passar alla författare oavsett ämne, målgrupp och erfarenhet. Under kursen kommer du att få utrymme både för att reflektera och dela tankar och idéer med andra samt för att arbeta praktiskt med ditt material genom att tillämpa kunskap om hjärnan.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två block: 

Hjärnfokus på minnet och lärande

Här tar vi avstamp i hjärnans formbarhet (neuroplasticitet) och vad det innebär för synen på lärande. Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning baserad på neurovetenskap kan du utforma dina läromedel så att de effektiviserar skapandet av hållbara långtidsminnen. Modellen följs av konkreta lärstrategier. Vi kommer att gå igenom flera områden: 

  • Hjärnans plasticitet och formbarhet  
  • Korttidsminne/arbetsminne
  • Minnesprocessen  
  • Strategier till ett bättre minne 

Hjärnfokus på mindset och motivation  

Med kunskap om hjärnan och inlärning förstår man varför det kan vara så ansträngande och svårt att lära nytt samt varför man gärna flyr från svåra utmaningar. Att hjärnan är plastisk är nära kopplat till vår syn på intelligens och förmågor – det som kallas för mindset. Hur kan man få elever till ett mer dynamiskt mindset för att ta sig an utmaningar och utvecklas?  

  • Mindset, motivation och lärande
  • Statiskt och dynamiskt mindset
  • Hur man kan nå ett dynamiskt mindset  

Om kursledarna

Annika Almers och Lena Winqvist är föreläsare, utbildare och författare. De anlitas flitigt genom sitt företag Hajja Hjärnfokus där de förklarar grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld – för att optimera lärande och samarbete.

År 2013 startade de Hajja Hjärnfokus och de har runt 250 föreläsningar i bagaget. De föreläser för företag, organisationer och utbildningsinstanser. De har hittills givit ut åtta titlar. I urval: Svenska – helt enkelt, Retorik – helt enkelt, Hjärnfokus på lärande: minnet, Hjärnfokus på mindset, Hjärnfokus på läsning, Hjärnfokus på retorik i arbetslivet.

Kursavgift

Kursavgiften är 850 kr inklusive moms, och då ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika. Du betalar för kursen via faktura i förskott.  

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret längst ner på den här sidan. Anmälan är bindande. Vid eventuella förhinder återbetalas kursavgiften endast om din plats kan tas över av någon annan.

Det finns ett begränsat antal platser och platserna fördelas i turordning. Senast när anmälan har stängt får du svar på om du ges plats eller inte.  

Kursanmälan

Om du vill att kursavgiften ska faktureras ditt företag behöver du skriva in dina företagsuppgifter här:

Genom att anmäla dig samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter enligt Läromedelsförfattarnas integritetspolicy.

Författarskap