Evenemang

Almedalen: Hur skyddas upphovspersoner när AI matas med material?

Ett förbehåll som förbjuder användning av författares texter som träningsdata för AI-system. Det var vi först i Sverige med att utfärda och det beskrevs som ett första steg mot en hållbar marknad där skapande och författare skyddas, även i en tid av generativ AI. Har det lyckats?

26 juni kl 12.15-13.00
Visby
Knägränd 3

Som kollektiv förvaltningsorganisation gick Läromedelsförfattarna tidigare i år ut med information om att vi förvaltar text- och datautvinningsrättigheterna för Sveriges läromedels- och kurslitteraturförfattares verk. Ett unikt skydd för kulturskapare och Läromedelsförfattarna var först i Sverige med att utfärda den typen av förbehåll.  

Var det ett första steg mot en hållbar marknad där skapande värderas högt och där författare skyddas, även i en modern värld med generativa AI-system? I det här samtalet följer vi upp vad reaktionerna varit och frågar oss hur vägen framåt ser ut. Kommer AI ta över, eller ser vi människans återkomst i en tid då allt mer blir digitalt? 

Den 1 juli förväntas den nya AI-förordningen från EU att träda i kraft. Hur påverkas svenska författare och kulturskapare av det? Hur ser vi till att Sveriges upphovsrätt står stark och att vi förblir ett land som värnar om kunskap och kultur?  

Medverkande 
Alice Rosenfeldt, jurist, Läromedelsförfattarna 
Josefine Engström, ordförande, Svenska Tecknare 
Marit Woody-Lambin, Operativ chef, Musikförläggarna 
Thorbjörn Öström, advokat och konsult för KLYS 
Moderator: Frida Engman, förbundsdirektör, Läromedelsförfattarna 

Lunchwrap serveras från 12.00

Juridik