Evenemang

Almedalen: Demokrati såklart! Läromedel och undervisningens problematiska självklarheter

Till försvar för demokratin och i kampen mot totalitära krafter hävdar vi samstämmigt kunskap, likvärdighet i skolan och tillgång till adekvata läromedel. Enigheten i hotbild och motgift gör att begreppen får tala för sig själva. Men vad innebär egentligen demokrati och kunskap i skolans sammanhang?

26 juni kl 14.15-15.00
Visby
Knägränd 3

I dag talar alla om demokrati och kunskapsförmedling som en självklar grund och garant för vårt framtida fria samhälle, i skolpolitiska sammanhang inte minst. Upprop för tillgång till kvalitativa läromedel, ny budget för skolbibliotek och höjda krav på lärarutbildningarnas kvalitet och breddad rekrytering sker under samma paroll om demokrati.

Läroplanen för grundskolan stärker utgångspunkten med formuleringar om inte bara de demokratiska värderingar som skall förmedlas utan även att ”undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer”. Detta innebär att eleverna ska ”utöva inflytande och ta ansvar” samt ges möjlighet att påverka utbildningen.

Men vad rymmer denna självklara värdegrund och hur ska läromedlens roll i den beskrivas? Finns till och med något i själva självklarheten som skymmer sikten? Vilka dimensioner av demokratibegreppets politiska, ekonomiska och sociala aspekter får företräde? Vilken kunskap är egentligen demokratisk och hur blir läromedel i sig demokratiska?  

Medverkande
Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna
David Thurfjell, professor i religionshistoria, Södertörns högskola
Moderator: Anna Jungstrand, professor i sakprosa, Linnéuniversitetet och Humtank 

Seminariet arrangeras tillsamman med Humtank. 

Påverkan