Almedalen

5 juli kl 12.00-16.00

Visby, Läromedelsförfattarnas hus, Knägränd 3

Tisdagen den 5 juli infaller Läromedelsförfattarnas dag på Almedalsveckan, då vi anordnar tre seminarier med högaktuella ämnen inför valet. 

12.15–13.00 Utredda skolbibliotek och läromedel, nu då?

Medarrangörer: Svensk biblioteksförening, Sveriges Författarförbund

2019 fick Gustav Fridolin i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att stärka Sveriges skolbibliotek, och att se över statens roll när det gäller läromedel i svensk skola. Det resulterade i två utredningar med många konkreta förslag som om de genomfördes skulle ha stor betydelse för elevers tillgång till kunskap. Vad händer nu? Vad krävs för att de ska bli verklighet? 

Medverkande:

 • Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna
 • Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet
 • Per Kornhall, Läromedelsförfattarna
 • Karin Linder, Svensk Biblioteksförening
 • Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund
 • Jörgen Gassilewski, Sveriges Författarförbund (Moderator)

Läs mer i Almedalsveckans officiella program

14.15–15.00  Vem äger tanken? Upphovsrätten och den akademiska friheten

Lärarundantaget gör att universitetslärare äger upphovsrätten till det de själva producerar, även material som skapas inom deras tjänst. Men på flera lärosäten finns så kallade upphovsrättspolicys som tillintetgör lärarundantaget, vilket gör att universitetet äger sina anställdas material. Linnéuniversitetet antog tidigare i år en sådan policy, vilket kritiserades av SULF:s ordförande Sanna Wolk. Nu möts Wolk och Linnéuniversitetets rektor i ett samtal om upphovsrätt och akademisk frihet. Om författaren inte äger upphovsrätten till sitt material – vem ska då skriva framtidens kurslitteratur?

Medverkande:

 • Sanna Wolk, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)
 • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
 • Åsa Steholt Vernerson, Gleerups/Läromedelsföretagen
 • Per Kornhall, Läromedelsförfattarna (Moderator)

Läs mer i Almedalsveckans officiella program

16.00–16.45 Skolledares syn på läromedel och läromedelsutredningens förslag

Sverige lägger minst pengar i Norden på läromedel, och endast 14 % av lärarna har möjlighet att köpa in de läromedel de behöver. Varför ser det ut så? Varför är rektorer restriktiva med inköp – borde inte alla elever få läromedel i vartenda ämne? Vari ligger problemet? Är det läromedel som har blivit dyrare? Behövs det mer pengar från kommunen? Eller är det rektorer som prioriterar fel? Lärare och skolledare möts i det här samtalet, där läromedel och likvärdighet i skolan ligger i fokus.

Medverkande:

 • Linnea Lindquist, skolledare, Hammarkullen/Göteborg
 • Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
 • Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet
 • Åsa Steholt Vernerson, Läromedelsföretagen/Gleerups
 • Per Kornhall, Läromedelsförfattarna

Läs mer i Almedalsveckans officiella program