Ett historiskt beslut!

Det är varje skolas skyldighet att säkerställa god tillgång till kvalitetssäkrat läromedel. Den uppmaningen riktade riksdagen till regeringen.

Jag är alltid stolt över att vara förbundsdirektör för Läromedelsförfattarna, men idag är jag kanske lite extra stolt. Riksdagen beslutade idag att bifalla utbildningsutskottets förslag att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Varje skola har skyldighet att se till att det finns god tillgång till kvalitetssäkrade läromedel och regeringen bör vidta åtgärder i enlighet med detta. 

Motionen som ligger till grund för beslutet skriver att god tillgång till läromedel är viktigt för att elevernas tid i skolan ska spela så stor roll som möjligt. De lyfter sedan vår rapport Rätten till kunskap, där vi presenterar att var femte lärare saknar nödvändiga läromedel för att kunna bedriva en hållbar undervisning. 

Vi är inte framme än, det är en lång väg mellan ord och resultat, men det här är ett oerhört viktigt steg i rätt riktning. Att utbildningsutskottet lägger fram ett förslag om rätten till läromedel är värt att stanna upp och fira.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla läromedelsförfattare som lägger så mycket tid och själ på att skriva de böcker och digitala motsvarigheter som ger våra elever kunskap och inspiration för framtiden. Det är ni som skapar de kvalitetssäkrade läromedel riksdagen vill att varje skola ska säkerställa att lärare och elever har tillgång till.  

Nu ser vi fram emot att följa regeringens arbete med att göra det till realitet! 

Frida Engman 
Förbundsdirektör 

Läs mer på riksdagens hemsida.