En stärkt upphovsrätt

Den 1 januari 2023 får Sveriges upphovspersoner stärkta rättigheter. Det blev klart den sista november, när riksdagen fattade beslut om lagändringar i och med det så kallade DSM-direktivet.

Jag jublade när Sverige äntligen fattade beslut om att implementera DSM-direktivet i svensk lag. Det är något vi som organisation har väntat på i flera år – direktivet antogs av EU redan 2019, och skulle ha blivit svensk lag redan förra sommaren. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och detta är något gott! Ändringarna innebär stora förbättringar för upphovspersoner, och ger Sveriges författare en stärkt röst.

Skälig ersättning, ökad transparens och en bestseller-klausul – jag har sammanfattat de viktigaste punkterna, för dig som författare, att ha koll på.

Alice Rosenfeldt
Läromedelsförfattarnas jurist

Så påverkas du av DSM-direktivet

Vill du veta mer? Var med på vår digitala träff 2 februari!