Årets författarpris!

Monika Knutagård, Roger Säljö och Torkel Klingberg har tilldelats Läromedelsförfattarnas pris 2022, Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Stort grattis!

Bild: Torkel Klingberg, Monika Knutagård och Roger Säljö, foto: Kajsa Göransson.

Med årets totala prissumma på 250 000 kronor är Läromedelsförfattarnas pris det tyngsta priset för läromedelsförfattare i Sverige. Monika Knutagård tar emot 100 000 kronor i kategori Läromedel, Roger Säljö 100 000 kronor i kategori Kurslitteratur och Torkel Klingberg tar emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris med 50 000 kronor.

Juryns motiveringar

Monika Knutagård - kategori Läromedel

Monika Knutagård är en erfaren lärare och läromedelsförfattare vars läromedel i spanska är mycket uppskattade. En bärande del i hennes författarskap är det gedigna stöd hon ger såväl lärare som elever. Det märks inte minst genom hennes nyskapande elevhandledning och den pedagogiska lärarhandledningen som sammantaget ger lärare och elever goda förutsättningar att lyckas.

Roger Säljö - kategori Kurslitteratur

Få personer har som Roger Säljö påverkat lärares förhållningssätt till utveckling och lärande. Han har i sin gärning över decennier visat på lärobokens betydelse och listan över böcker och artiklar han har skrivit är lång. Roger Säljö är ständigt engagerad i frågan om vad bildning innebär, inte minst i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Torkel Klingberg - Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Torkel Klingbergs forskning om barns hjärnutveckling kopplad till inlärning och träning ger förståelse för hur barn bäst kan ta till sig ny kunskap, exempelvis hur matematiska färdigheter kan kopplas till utveckling av arbetsminnet. De nya rönen har stor betydelse för skolan och för dem som skriver läromedel. Torkel Klingberg har genom sitt författarskap och genom kontakter med skolan spridit kunskap om hur lärande fungerar i samspel mellan psykologi och neurovetenskap.

Bilder på årets pristagare hittar du i vårt pressrum (MyNewsdesk, öppnas i nytt fönster)