Anna Jungstrand - Sveriges första professor i sakprosa

Nu står det klart att forskaren Anna Jungstrand får tjänsten som professor i sakprosa vid Linnéuniversitetet. Hon har en bred erfarenhet som bland annat lektor och forskare i litteraturvetenskap. Jungstrand blir Sveriges första professor i sakprosa.

Tack vare ett unikt samarbete mellan Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna, Författarförbundet och Linnéuniversitetet blir Natur & Kulturs professur i sakprosa äntligen verklighet. Under onsdagen blev det klart att uppdraget går till Anna Jungstrand, forskare och lektor i litteraturvetenskap samt sakprosaförfattare.

– Vi är glada över att ha rekryterat Anna Jungstrand, som har en idealisk bakgrund för att kunna utveckla forskning och utbildning på sakprosaområdet, säger Hans T Sternudd, dekan vid fakulteten för konst och humaniora.

Hennes senaste bok kom 2020, Det dokumentära och litteraturen. Den handlar om dokumentärlitterära strategier och den svenska dokumentarismen under 1960-talet, där hon experimenterar med det akademiska skrivandets form för att utmana förgivettagna ramar och synliggöra skrivprocessens inverkan på analys, fakta och forskningsresultat.

– Jag ser stora möjligheter med den här professuren och är särskilt glad att den förläggs till en humanistiskt och estetiskt grundad miljö med kreativt skrivande, litteratur- och filmvetenskap. Det ger svensk sakprosaforskning en något annan startpunkt än motsvarigheten i våra grannländer där den främst vuxit fram ur språkvetenskapliga och lingvistiska miljöer. Jag hoppas att vi på så sätt kan bidra med andra perspektiv till den skandinaviska forskningsfronten och hitta spännande utbyten, säger Anna Jungstrand.

Sakprosa spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation. Ändå finns det, till skillnad från andra nordiska länder, ingen forskning med inriktning mot sakprosa i Sverige. Tills nu.

– Att Sverige nu får sin första professor i sakprosa sänder en viktig signal. Sakprosan har en viktig roll att spela i samhället, inte minst genom läromedel. Den som skriver läromedel sitter på en viktig uppgift, nämligen att utbilda framtidens generation. Rätt skrivna kan de ge barn och unga en överblickbar bild av en komplex verklighet, och skapa en kunskapsgrund och ett samhällsintresse att bygga vidare på genom livet. Läromedelsförfattarna ser fram emot att följa Anna Jungstrands arbete, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Professuren förläggs till fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet, och blir den första svenska professur som uppmärksammar och arbetar med frågor om den estetiska gestaltningen av sakprosa. Anna Jungstrand kommer närmast från en tjänst som forskare och lektor i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola och tillträder professuren vid Linnéuniversitetet i augusti 2023.