Viktigt att locka till läsning

Annakarin Nyberg och Clara Lidström har skrivit flera faktaböcker för barn och unga tillsammans. Nu är de aktuella med ett kapitel i Läsresan för åk 2 – ett läromedel i svenska från förlaget Majema.

Ni har ju skrivit böcker tidigare, hur skiljer det sig åt att skriva texten till läromedel jämfört med andra böcker?

Annakarin: Vi skriver för olika målgrupper hela tiden, allt från blogginlägg och krönikor till vetenskapliga forskningsartiklar, lärarhandledningar och litteratur för universitet och högskola. Att skriva för barn och unga ställer krav på tydlighet då läsförståelsen kan variera en hel del. I just den här boken har vi kombinerat stegvisa illustrationer med text – för att stödja både de barn som har knäckt läskoden och de som ännu kämpar med den.

Vad tycker ni är ett läromedels främsta uppgift?

Clara: Vi anser att det är viktigt att locka till läsning och att vara tydlig. Samtidigt vill vi lämna utrymme för egen reflektion och tolkning. Det är en utmanande balansakt! De här böckerna visar på olika sätt att skriva och uttrycka sig på, vilket vi verkligen tycker om. Det är någonting som vi själva har efterfrågat till våra egna barn. Att uttrycka sig är ett nyanserat hantverk!

Tror ni att ni kommer skriva fler läromedel i framtiden?

Annakarin: Absolut, vi vill gärna göra fler läromedel tillsammans. Själv skriver jag just nu på kurslitteratur för Liber förlag om Härskartekniker och motstrategier. Det är litteratur som vänder sig till universitet och högskola men som mycket väl skulle kunna stöpas om för att möta en ung målgrupp och med särskilt fokus på allt som utspelar sig på nätet. Det är viktigt att reflektera över allt spännande och utmanande vi gör där och hur vi kan förhålla oss till det. Att få uppdrag att skriva läromedel är hedrande – särskilt med tanke på att det ger möjlighet att bidra med ny kunskap och stimulera till nya tankar.

Foto: Lisalove Bäckman