Varför förbättras inte elevresultaten?

Varför går det inte bättre för eleverna? Det frågade sig lärarna och ledningen på en gymnasieskola där resultaten fortsatte sjunka trots insatser. På uppdrag av kommunen har Ifous genomfört en fördjupad nulägesanalys i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh. Resultatet presenteras i rapporten Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Anette Jahnke, medlem i Läromedelsförfattarna och en av forskarna bakom rapporten, har svarat på våra frågor om analysen och resultatet.

Vad fick dig att vilja delta i den här undersökningen?

- Det kändes så genuint och modigt! Frågan som huvudmannen och skolledningen kom med till Ifous var verkligen intressant: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
Jag har ju själv arbete länge med både utformning av styrdokument och Skolverkets lyft, och man frågar ofta sig själv Varför blir det inte mer effekt på elevnivå? Det är ju för eleverna vi jobbar med skolutveckling. Det fanns en genuin önskan hos kommunen att göra en fördjupad analys av läget. Man ville veta mer.

Vilka är de mest intressanta resultaten ni har fått, enligt dig?

Oj, det är flera stycken, tre eller fyra.

1. Att man i hög grad utgick från en ideal bild av hur en klass eller elevgrupp ska vara. Man önskade i princip andra elever istället för att utgå från de elever man har.

2. Våra workshops med personalen fokuserade på de sjunkande elevresultaten. Det som är intressant är att man då inte talade om undervisningens utformning. Den fanns inte med när man diskuterade tidigare satsningar, eller aktuella problemområden, prioriteringar eller styrkor. Den fanns inte heller med i en önskad framtid. Det blir intressant när eleverna sedan vittnar om att de inte alltid upplever att de får undervisning. Så: Lärarna talar inte om undervisningen och eleverna upplever ingen undervisning.

3. Det har gjorts många insatser, och de flesta är implementeringar av färdiga koncept. Dessa kan i och för sig vara bra, men det är ju inte säkert de adresserar just de problem som finns på den här skolan. Att utforma och utveckla undervisningen ska ingå i en basverksamhet, inte vara en "insats" som görs.

4. Och en sista sak. Eleverna vittnar om undervisning som är väldigt bra också. Så, lösningen på skolans problem kanske redan finns hos dem själva. De har många styrkor de kan använda.

En sista fråga: vad tror du att läromedel har för betydelse när det kommer till elevresultat?

Många gånger säger vi att det viktigaste är hur lärare använder ett visst material eller verktyg i sin undervisning. Visst är det så, men kvaliteten i sig på läromedlet är också viktigt. Ett läromedel med god kvalitet som används genomtänkt och aktivt av lärare och elever är viktigt för elevers lärande.

Läs hela rapporten här: http://www.ifous.se/ifous-fokuserar-varfor-forbattras-inte-elevresultaten-trots-alla-insatser/