Grammatiken är ett oumbärligt hjälpmedel i all språkundervisning

Grammatikdagen är ett initiativ av Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen, med syfte att höja grammatikens status. I år inträffade dagen den 20 mars och i samband med det ställde vi ett par frågor till vår medlem Siv Strömquist, en av Sveriges främsta språkexperter.

Varför är grammatik viktigt?

Det är med hjälp av grammatik och grammatisk terminologi som vi kan tala om vårt språk. Och min erfarenhet är att språk är något som praktiskt taget alla gärna vill prata om. Antingen därför att de just dragit på sig språkpolisuniformen eller helt enkelt därför att de tycker att det är intressant och roligt.

Grammatiken är också ett oumbärligt hjälpmedel i all språkundervisning. Efter några terminer som nybörjare på en kurs i italienska har jag insett att om jag någonsin ska bli bra på detta språk så måste jag definitivt lära mig en hel del grammatik som jag inte kände till tidigare – det italienska språkets ...

Vad betyder grammatik för dig?

För mig är grammatik ett viktigt verktyg i mitt engagemang i olika skriv- och språkriktighetssammanhang.

 


Du vet väl att Siv Strömquist har spalten Vårt Språk i vår tidskrift Manus? Mejla din språkfråga till adm@laromedelsforfattarna.se så kanske hon besvarar den i nästa nummer.