Så drabbas författarna av Covid-19

Författarsamtal och föreläsningar ställs just nu in på löpande band runtom i Sverige. Flera medlemmar i Läromedelsförfattarna vittnar om en otrygg arbetssituation som präglas av ovisshet.

Bild: Pär Sahlin samt Linda Palm
Foto: Henrik Kindgren samt Örjan Jakobsson

- Flera av mina föreläsningsuppdrag har under de senaste veckorna blivit inställda. Turligt nog har de flesta blivit flyttade till hösten, men i nuläget vet jag inte om alla kommer att bli det, och jag vet inte heller vilka av mina kommande uppdrag som kommer att bli inställda framöver, säger författaren Pär Sahlin, medlem i Läromedelsförfattarna.

Han är inte ensam om situationen. Som författare är evenemang och föreläsningar ofta en stor del av ens inkomst, inte sällan ens huvudinkomst. Nu måste Sverige agera och stå upp för sina kulturskapare. KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) uppmanar regeringen att ta sitt ansvar i ett förslag till krispaket för kulturen, där de skriver: Det absolut mest prioriterade på kort sikt är att snabbt kompensera yrkesverksamma kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de nu drabbas av p.g.a. alla avbokningar och inställda jobb.

- Som medlemsorganisation i KLYS står Läromedelsförfattarna självklart bakom förslaget. Flera medlemmar har hört av sig av orosskäl och vi ser det som vår uppgift att stötta dem i detta, säger Frida Engman, förbundsdirektör Läromedelsförfattarna.

En annan författare som drabbas är Linda Palm, även hon medlem i Läromedelsförfattarna.

- Som många andra har jag med kort varsel blivit av med en viktig inkomstkälla de närmaste månaderna. Det handlar om inbokade föreläsningar som skulle säkra basen för den arbetstid jag behöver för att arbeta fram kommande läromedel, förklarar hon.

Det mest akuta nu är att hjälpa författare och andra kulturskapare som drabbas direkt av situationen, men det osäkra läget innebär även en risk på längre sikt.

- Viktiga säljkanaler, till exempel vårens läromedelsutställningar, har blivit inställda vilket även kan bidra till att försäljningen av våra läromedel minskar, fortsätter Linda Palm.

- Vi följer utvecklingen noga och gör allt vi kan för att minska den negativa påverkan. Vi är måna om våra medlemmar och vill se en förändring av situationen för författarna som nu lever i ovisshet, säger Engman och fortsätter:

- Just nu är vårt fokus den akuta situationen med uteblivna inkomster. Vi ställer oss bakom KLYS förslag till krispaket och hoppas att fler väljer att göra detsamma, säger Frida Engman.

- Vi författare, oftast små egenföretagare, lever normalt under en tuff och pressad ekonomisk situation. Nu är situationen extrem och hanteringen av diverse krisåtgärder kommer att bli avgörande för mångas fortsatta framtid som kulturarbetare, avslutar Linda Palm som får medhåll från Pär Sahlin:

- Jag hoppas att beställare kan visa hänsyn för föreläsarnas förlorade inkomster genom att till exempel betala ut halva arvoden vid inställda arrangemang.

Se KLYS förslag till krispaket på deras webb:
http://www.klys.se/klys-forslag-till-krispaket-for-kulturen/

Har du drabbats? Tveka inte att höra av dig till oss!