Rekommendation om engångsersättningar

Engångsersättningar är något som ser ut att kunna bli allt vanligare inom branschen, vilket vi ser som oroväckande. Vår jurist har gått ut med en rekommendation till samtliga medlemmar, där han manar till försiktighet. Läs rekommendationen här.

Nyligen gick Läromedelsförfattarnas ordförande Per Kornhall ut i vår tidskrift Manus och varnade för att oseriösa aktörer kan försöka sätta en branschstandard med låga engångsersättningar till författare. Låga engångsersättningar innebär att författarna inte gynnas när deras verk säljer bra. Därför anser vi att en royaltybaserad ersättningsmodell bör vara standard.

Det nya upphovsrättsdirektivet från EU är bland annat en skyddslagstiftning för upphovspersoner, däribland författare. Det står i direktivet att engångsersättningar inte bör vara huvudregeln. Ersättningar till upphovspersoner ska i så stor utsträckning som möjligt baseras på den faktiska försäljningen av deras verk.

Därför manar vi dig som medlem till försiktighet om du får ett avtalsförslag som endast innehåller engångsersättning. Kontakta vår juridiska rådgivning vid minsta tvekan.

Johan Ingildsen-Olsson
förbundsjurist
Läromedelsförfattarna

Rådgivning: skriv till radgivning@laromedelsforfattarna.se