Per Kornhall: Det är inte konstigt att föräldrar och elever klagar

Läromedelsföretagen har släppt ny statistik som visar att Sverige satsar minst i Norden på läromedel. 2019 var snittet 650 kronor per elev, vilket inte ens är hälften av vad Finland la samma period. Det är under all kritik, om du frågar oss.

Vi vet att läromedel är ett av elevers och lärares främsta verktyg för inlärning och undervisning. Den nya statistiken från Läromedelsföretagen visar att eleverna i den svenska grundskolan fick tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr per elev förra året. Som jämförelse är samma siffra för Finland 1450 kr per elev och år och i Norge 1050 kr. Att kostnaderna för läromedel har legat still i 30 år och att svenska elever får mindre läromedel än våra nordiska grannar är en skandal.

650 kr per år på nya läromedel innebär att Sverige lägger ungefär samma summa som för trettio år sedan. Det innebär också att läromedelsinköpen nu står för så lite som 0,6 procent av de totala kostnaderna för svensk grundskola. Det är väsentligt mindre än i våra nordiska grannländer. Gustav Fridolin som har regeringens uppdrag att utreda statens roll gällande läromedel har enligt tidningen Skolvärlden sagt:

"Sverige har ett av de mest liberala systemen i världen när det kommer till läromedel. Det innebär att läromedlen riskerar vara ett svagt stöd för läraren i sitt arbete. Även om man utgår från ett läromedel kan man inte vara säker på att man täcker in kursplanens olika delar. Det innebär att många skolor inte köper in nya läromedel utan använder sig av gamla som kanske inte alls stämmer överens med hur kursplanen är formulerad."

Det är inte konstigt att vi nås av att elever och föräldrar klagar över situationen. Speciellt eftersom vi också vet att summan är väldigt ojämlikt fördelad. Det finns skolor där det läggs noll kr på läromedel, för att inga pengar finns. Det är dags för regeringen att stärka regleringen av elevers och lärares rätt till läromedel i skollag och förordningar!

Per Kornhall
ordförande