Per Kornhall: 2500 kronor märks

2 547 kronor. Så mycket skiljer det per elev mellan de två kommuner som lägger minst respektive mest pengar på läromedel varje läsår. I Grästorps kommun lägger man i snitt 144 kronor på läromedel per elev och läsår. I Markaryd är motsvarande siffra 2 691 kronor. Det innebär i runda slängar att eleverna i Grästorp får nästan ett läromedel var, medan eleverna i Markaryd får läromedel i flera ämnen, kanske med tillhörande övningsböcker, och lärarna lärarhandledningar.

Det är Läromedelsföretagen som tagit fram statistik på skolors läromedelsinköp, och den visar hur det skiljer sig mellan olika kommuner. Vi på Läromedelsförfattarna är inte förvånade, det speglar vad vi visar i vår rapport Rätten till kunskap.

Hur ett land med en skollag som lovar likvärdig utbildning kan tillåta så olikvärdig tillgång på läromedel är för mig obegripligt. En skillnad på över 2 500 kronor per elev märks. Det påverkar elevernas utbildning.

Senast den sista juni ska regeringens utredning om stärkta skolbibliotek och läromedel presentera vad de kommit fram till. I uppdraget ska utredaren bland annat lägga fram ett förslag på hur statens roll bör se ut. Vi på Läromedelsförfattarna hoppas verkligen att de tar hänsyn till bristen på likvärdighet i sitt arbete. Läromedel ska inte vara något som köps in ”om man har råd”. Det ska vara en självklarhet. I varje ryggsäck, i varje klassrum – i varje kommun. Hur ska barn annars kunna lära sig läsa och använda text?

Per Kornhall
Ordförande