Pär Sahlin: Läromedelsskrivande är ett lagarbete

Pär Sahlin är utbildad lärare, skriver läromedel i svenska och har varit medlem i Läromedelsförfattarna sedan 2014. Här berättar han om sin väg in i läromedelsskrivandet, hur processen bakom ett läromedel kan se ut och vilken litterär karaktär han helst skulle vara.

Foto: Henrik Kindgren

Hej Pär! Vi börjar med en enkel fråga: vilket förlag skriver du för?

Jag skriver läromedel för bokförlaget Natur & Kultur. 

Vad fick dig att skriva din första lärobok, hur såg det arbetet ut?

En kollega på skolan där jag arbetade var läromedelsförfattare. Han visste att jag gjorde en del kreativa skrivövningar tillsammans med mina elever och frågade om jag ville göra kreativa övningar till det grammatikläromedel som han höll på med. När vi presenterade bokidén för förlaget, ville de ha ett helt basläromedel, vilket gjorde att projektet svällde och blev mycket större än vi hade tänkt oss från början. Jag skrev i nästan tre år på läromedlet (under kvällar, helger, lov och föräldraledighet) innan de första böckerna kom ut. Det var ett rejält elddop. 

Vad är ett läromedels huvudsakliga uppgift, enligt dig?

Fyra punkter:

  • Förmedla kunskap 
  • Stötta eleverna i deras lärande
  • Stötta lärare i deras planering av undervisningen
  • Främja elevaktivitet och kreativitet

Kan vem som helst skriva läromedel?

Jag tror att det krävs lärarerfarenhet, goda ämneskunskaper, förståelse för vad som beskrivs i läroplanerna och förmågan att formulera sig i skrift. Därmed inte sagt att alla som skriver läromedel måste vara utbildade lärare.

Du skriver ju även skönlitterärt, innebär det en stor skillnad i skrivprocessen?

Det är väldigt olika skrivprocesser, tycker jag. Det skönlitterära skrivandet går mer på känsla, på att förstå varför människor agerar som de gör i olika situationer och att hålla ihop en historia från början till slut. Läromedelsskrivandet är komplext på ett annat sätt. För det första består ofta ett läromedel av en mängd olika texttyper. Ett kapitel kan till exempel innehålla allt från intresseväckande ingresser, berättande texter, faktatexter, frågor och uppgifter och instruktioner till mer processorienterade arbetsmoment. Det betyder att man som läromedelsförfattare har en ganska stor verktygslåda att behärska. För det andra är det stor skillnad vid vilken tidpunkt redaktören blir inkopplad. Min erfarenhet är att läromedelsskrivandet är mycket mer av ett lagarbete och att redaktören, formgivaren och bildredaktören kommer in tidigare i arbetsprocessen än när jag skriver skönlitterärt. Gemensamt för båda skrivprocesserna är att hitta en ton och ett tilltal som fungerar den specifika texten och för den tänkta målgruppen. 

Varför blev du medlem i Läromedelsförfattarna?

Jag sökte stipendium och tyckte samtidigt att det var viktigt att vara med i ett förbund som drev läromedelsförfattarnas frågor. Med åren har förbundet blivit allt viktigare för mig. 

Vad vill du säga till författare som funderar på att bli medlemmar?

Bli medlemmar! Förbundet driver viktiga frågor som är till gagn för oss medlemmar och för läromedelsförfattaryrket. Dessutom arrangerar förbundet många intressanta kurser till humana priser. 

En sista fråga. Om du skulle vara en litterär karaktär, vem skulle du vara då?

Katniss Everdeen i Hungerspelen.