Läromedelsförfattarnas stämma 2021

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen till Läromedelsförfattarnas ordinarie stämma den 24 april.

Under vintern har vi sett över våra styrande dokument och uppdaterat dessa. Till stämman lägger vi därför fram förslag på uppdaterade stadgar och allmänna principer, för er att rösta om. Utöver det kommer vi att behandla tidigare stämmobeslut och den extra stämmans beslut om återgång till stämma varje år. Som vid alla stämmor ska vi även förrätta val, väcka frågan om ansvarsfrihet, behandla eventuella motioner, och allt det som tillhör en organisations inre liv.

Anmälningsformuläret hittar du längre ned på sidan.

Plats

Stämman är digital. Detaljerad information om hur stämman genomförs kommer längre fram. Tekniskt stöd kommer att erbjudas i olika former.

Handlingar

Handlingarna till stämman skickas ut senast två veckor innan stämman till de som anmält sig. Handlingar kommer även att finnas här på webben.

Motion

Som medlem kan du skicka in motioner, det vill säga förslag på något du vill att stämman ska ta upp för diskussion och beslut. Råd om hur man skriver motioner finns i en checklista här. Motioner skickas till: adm@laromedelsforfattarna.se eller posta till: Läromedelsförfattarna, Drottninggatan 61, 11121 Stockholm. Senast den 27 februari behöver vi ha din motion.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret här nedan. För vår planering ser vi gärna att du anmäler dig senast 27 mars. Har du frågor är du välkommen att skriva till: adm@laromedelsforfattarna.se

Hoppas vi ses på stämman!

Stämma

Genom att anmäla dig samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter enligt Läromedelsförfattarnas integritetspolicy.