Läromedelsförfattarna stöttar kampanj för bibliotek

”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”. Så lyder titeln på Författarförbundets nya kampanj som ska lyfta bibliotekens viktiga roll i samhället. – För oss är det en självklarhet att stötta Författarförbundets kampanj, säger Frida Engman, förbundsdirektör, Läromedelsförfattarna.

En bakgrund till kampanjen är den avveckling som pågår i landet - i kampanjens programförklaring konstaterar man att över en fjärdedel av Sveriges folkbibliotek och filialer har försvunnit sedan 1995. Nu vill Författarförbundet se en förändring och de presenterar tre budskap för kampanjen:

  • Skapa likvärdiga bibliotek. I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum.
  • En skola, ett bibliotek. Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal.
  • Biblioteken – den femte statsmakten. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret.

– Den likvärdiga tillgången till kunskap, som biblioteken innebär, är en viktig del av ett demokratiskt samhälle och borde vara en självklarhet. Biblioteken i Sverige måste utvecklas, inte avvecklas, säger Frida Engman.

Läs mer om kampanjen, och se hur du kan stötta den på Författarförbundets webbplats: https://forfattarforbundet.se/rustabiblioteken/