Läromedelsförfattarna har ny identitet!

Läromedelsförfattarna får en ny färgpalett, logotyp och grafiska element, samtidigt kommunicerar vi nu endast Läromedelsförfattarna. Förändringen sker i samarbete med varumärkesbyrån Happy F&B som under sommaren och hösten tagit fram en varumärkesplattform och den visuella identiteten.

– Det är med stor glädje vi idag lanserar vår nya logotyp och visuella identitet. Det är ett viktigt steg för att nå ut i högre utsträckning än tidigare, såväl till författare av kurslitteratur och läromedel som till utbildningssverige i stort, säger Frida Engman, nytillträdd förbundsdirektör/vd.

Förändringen är ett resultat av att såväl medlemmar som styrelse och kansli under lång tid identifierat att organisationen varit begränsad av en föråldrad grafisk profil och ett långt namn som i dagens digitala kommunikationssamhälle är svårt att använda. Den nya visuella identiteten ska ses som ett led i ett större utvecklingsarbete, där Läromedelsförfattarna arbetat intensivt under hösten med en översyn av organisationen.

– I Läromedelsförfattarnas fall handlar det om att representera alla författare av läromedel och kurslitteratur, att locka fler medlemmar och att öka genomslaget för de viktiga frågor ni driver, säger Lotta Thiringer, strategisk projektledare på Happy F&B.

Förändringen sker successivt där organisationens sociala medier är först ut.

– Lanseringen sjösätts idag och kommer sedan att ske successivt under 2020, året då Läromedelsförfattarna fyller 60 år. Ett mycket bra tillfälle att ta på sig en ny kostym helt enkelt, säger Frida Engman.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Kornhall, ordförande
per.kornhall@laromedelsforfattarna.se
Telefon: 070-499 88 80

Frida Engman, förbundsdirektör/vd
frida.engman@laromedelsforfattarna.se
Telefon: 070-219 29 96

Läs mer om vårt projekt med den visuella identiteten.