För Musikhjälpen

Idag tvingas 160 miljoner barn till barnarbete. Vi vill se en värld där alla barn får gå i skolan och leka på skolgården, därför har Läromedelsförfattarna startat en bössa för Musikhjälpen som i år har temat För en värld utan barnarbete.

Författare som skriver läromedel och kurslitteratur brinner för att utbilda människor. Tanken på att det finns 160 miljoner barn som tvingas arbeta istället för att sitta i skolbänken och leka på skolgården är både sorglig och upprörande. Att säkra barns rätt till gratis skolgång som håller hög kvalitet och se till att barn stannar kvar i skolan är ett av de mest effektiva sätten att minska barnarbete. Det kan till exempel handla om att täcka kostnaden för skolmaterial. Det kan även handla om att stödja familjer så att de blir mindre ekonomiskt sårbara.

Genom att skänka pengar till Läromedelsförfattarnas bössa bidrar du till att öka kunskapen och engagemanget för en värld utan barnarbete! Dela med alla dina författarkollegor, så samlar vi Sveriges författare av läromedel och kurslitteratur. Barn ska inte arbeta, de ska gå i skolan. Klicka på länken nedan för att komma till bössan.

Läromedelsförfattarna för Musikhjälpen