Upphovsrätt i fokus

KLYS program inför valet 2022 innehåller en rad viktiga punkter inom upphovsrätt och trygghet för kulturskapare, där vi särskilt vill lyfta punkten: Ge alla barn tillgång till ett skolbibliotek och till läromedel.

I KLYS* program inför valet 2022 står stärkt upphovsrätt och trygghet för kulturskapare samt ett stärkt kulturliv, i fokus. Läromedelsförfattarna, som är en av 14 medlemsorganisationer i KLYS, har varit med i arbetet med programmet och står bakom innehållet. Särskilt vill vi lyfta punkt 7 under rubriken Främja mångfald och inkludering: Ge alla barn tillgång till ett skolbibliotek och till läromedel.

Läromedelsförfattarna har länge drivit frågan om alla elevers rätt till läromedel, och att det kravet nu står med i ett valprogram vi har skrivit under känns oerhört bra. Vi arbetar hela tiden för att stärka läromedelsförfattares och kurslitteraturförfattares upphovsrätt och möjlighet att få skäligt betalt. Den litteratur vi skapar är en viktig del av vårt samhälle.

Nu hoppas vi att riksdag och regering lyssnar på Sveriges kulturskapare, stärker upphovsrätten och säkrar rätten till läromedel.

Per Kornhall, ordförande

Här kan du hämta KLYS valprogram 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

*KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, och är en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. De företräder genom sina 14 medlemsorganisationer ca 30 000 kulturskapare inom ord, ton, scen/film och bild/form.